Знаете ли, че...

РEA - Русе консултира Община Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища

Регионална енергийна агенция - Русе консултира Община Русе при нейното участие по програмата и изпълнението на основните ѝ дейности.РЕА-Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2020 г.

През месец септември 2013 г. екипът на Регионална енергийна агенция - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Обшина Русе за периода 2014-2020 г.РЕА - Русе консултира Община Русе при изпълнението на Договори с гарантиран резултат (ESCO)

Екипът на РЕА - Русе подпомага и консултира Община Русе при изпълнението на Проект "Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO комапнии, за публичния сектор ".РЕА - Русе разработи План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.

През октомври 2014 г. екипът на РЕА - Русе успешно приключи изготвянето на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2020 г.Услуги

Основните цели на Агенцията:

  • Разработка на проекти и проектни идеи за привличане на инвестиции по национални програми на Европейския съюз за повишаване на енергийната ефективност за обекти държавна и общинска собственост, както и на обекти от социалния и обществен сектор;
  • Проучване на възможностите за производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници;
  • Консултантски услуги в сферата на енергийната ефективност, както и за защита и опазване на околната среда;
  • Участие в реализацията на проекти отнасящи се до енергийната ефективност, енергийните ресурси и възобновяемите енергийни източници.


image